We zijn gestart!

Van 4 naar 5 koren, van visie naar missie

Het bestuur heeft op de algemene ledenvergadering van 25 september 2020 een nieuwe toekomstvisie geïntroduceerd. Deze visie is door een zeer ruime meerderheid van de leden goedgekeurd. De Zangvereniging zal met 5 koren verder gaan! We hopen met deze stap ieder lid van de vereniging een koor naar wens te kunnen bieden. Maar ook nieuwe leden hopen we met deze visie naar onze vereniging te trekken. Zangvereniging Zang en Vriendschap heeft de ambitie om hiermee op regionaal niveau iedere zanger een koor te bieden. Samen zingen is goed voor sociale verbondenheid en ontspanning naast dagelijkse bezigheden. 

En toen bleef Corona nog en was fysiek samen zingen uit den boze………

Maar sinds juli j.l. mochten we weer samen zingen buiten, per 1 juli binnen en per 18 juli zijn we begonnen met de nieuwe visie. Het Gemengd Koor zingt vroeg op de donderdagavond, en Song and Relation komt daarna. Tevens is Song and Relation een gemengd koor geworden en inmiddels zijn de eerste mannen erbij! Het nieuwe koor is ook van start gegaan op de dinsdagavond. Met een enthousiast clubje van leden uit de vereniging is het koor in oprichting opgestart. We kunnen zelfs al een aspirant lid van “buitenaf” verwelkomen! De audities zijn nog niet afgenomen. Aan een opzet hiervoor wordt gewerkt. 

*Het kinderkoor voor jongens en meisjes van 4 t/m 12 jaar. Repetitie op donderdag van 18.00 tot 18.45 uur

*In Between, jeugdkoor voor jongens en meiden van 12 t/m 21 jaar. Repetitie op dinsdag van 19.30 tot 20.30 uur

*Gemengd Koor Zang en Vriendschap, voor dames en heren vanaf 18 jaar die voor ontspanning en plezier willen zingen. Laagdrempelig. Repetitie op donderdag van 19.00 tot 20.15 uur

*Song and Relation, gemengd koor(!) voor dames en heren vanaf 18 jaar. Optreden zonder map, met choreografie. Repetitie op donderdag van 20.30 uur tot 21.45 uur

*Nieuw Koor, gemengd koor voor dames en heren vanaf 18 jaar die nog een stapje verder kunnen én durven, ambitie hebben naar groei op hoog niveau. Toelating d.m.v. afnemen van auditie door auditeur van buitenaf. Repetitie op dinsdag van 20.45 tot 22.00 uur. 

Misschien spreekt één van de profielen aan? Iedereen is van harte welkom om vrijblijvend een repetitie van één van onze koren bij te wonen!  

Voor vragen: mail gerust naar zenv-secretaris@hotmail.com Eventuele aanmeldigen kunnen ook via dit emailadres.